INFORMACJE

 

Rzeczy wymagane przy przyjęciu mieszkańca do naszego domu

 • ubrania ( najlepiej dresowe spodnie, koszulki, swetry, bluzy, podkoszulki, skarpetki)
 • bielizna
 • piżamy (4 komplety)
 • kapcie
 • buty na zewnątrz
 • okrycie wierzchnie
 • kosmetyczka wraz z wyposażeniem (włącznie z grzebieniem)
 • ubranie na ostatnią godzinę

Wszystkie ubrania prosimy podpisać na metce nazwiskiem mieszkańca

Dokumentacja:

 • dowód osobisty i legitymacja emeryta/rencisty !
 • aktualna decyzja z waloryzacji rent i emerytur
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza poz
  (zawierające jednostki chorobowe i jakie leki przyjmuje)
 • aktualne wyniki badań lekarskich
 • karty wypisowe ze szpitali
 • dokumentacja lekarska

 Poniżej lista do pobrania w formie (.doc), kliknięcie wywoła otwarcie dokumentu:
 rzeczy wymagane przy przyjęciu mieszkańca do dps

ODPŁATNOŚĆ

Obowiązani do opłaty za pobyt osoby w DPS są w kolejności:

 • osoba – mieszkaniec DPS-u,
 • małżonek, zstępni (dorosłe dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 • gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u.

Umieszczenie na umowę cywilno – prawną

Rodzina osoby umieszczanej zobowiązuje się dopłacać do pobytu.

Mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosi opłatę 70 % emerytury/renty. 30% emerytury/renty przeznacza się na opłatę leków, pieluchomajtek, najpotrzebniejszych rzeczy. Gdy jednak jego emerytura lub renta nie wystarcza na pokrycie opłaty, DPS upomni się o dopłatę od współmałżonka, a gdy ten nie żyje lub ma równie niskie dochody – od dzieci, wnuków albo rodziców.

W pierwszej kolejności organ prosi o przedstawienie sytuacji dochodowej. Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień organ ustala wysokość dopłaty za pobyt w domu pomocy społecznej jaka będzie ściągana od danej osoby zobowiązanej i wzywa ją do zawarcia umowy na płatność ustalonej kwoty.

 

Umieszczenie osoby przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Osoba bądź rodzina osoby chętnej do umieszczenia udaje się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby umieszczanej do DPS, zgłasza swoją chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej, po czym Pracownik Socjalny Ośrodka sporządza dokładną dokumentacje, przeprowadza wywiad środowiskowy, prosi o udzielenie informacji na temat sytuacji dochodowej osoby umieszczanej oraz rodziny, po czym po pozytywnej weryfikacji kieruje osobę do DPS.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

mieszkaniec DPS, 70% swojego dochodu, do pełnego kosztu dopłaca gmina, z której osoba została skierowana do DPS w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane. 30% emerytury/renty przeznacza się na opłatę leków, pielucho majtek, najpotrzebniejszych rzeczy.