O nas

 

Siostry Franciszkanki

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka był w XIX wieku ojciec Krzysztof Bernsmeyer. Święty Franciszek to patron ubogich i chorych.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest niepublicznym zakładem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr   Pielęgniarek  III Reguły św. Franciszka popularnie zwanymi Siostry Franciszkanki Szpitalne.  Jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnacje i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

Otwarte na potrzeby drugiego człowieka  pragniemy nieść uzdrawiającą obecność Chrystusa. Jesteśmy powołane, aby życiem na wzór św. Franciszka pokornego i ubogiego- dać świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii. W tym duchu prowadzimy nasz zakład opiekuńczo-leczniczy ofiarowując pokój i dobro każdemu choremu.

Dom pomocy społecznej dla osób starszych i chorych

Zadaniem opiekunów jest przede wszystkim nauczenie i promowanie u mieszkańców sposobów działania prowadzących do samowystarczalności, stymulowanie zrozumienia i akceptacji sytuacji w jakiej się znaleźli i wpajanie im przeświadczenia, że pomimo choroby i ułomności mogą i powinni prowadzić tryb życia pełnowartościowego człowieka.

Pracując wśród chorych, personel, szczególnie zakonny stara się, naznaczonym cierpieniem mieszkańcom domu pomóc odczytać sens ich choroby i niepełnosprawności, ukazując im drogę współdziałania z cierpiącym Chrystusem.

Dom pomocy społecznej w Opolu

Pragniemy nieść pomoc osobom starszym i chorym. Oferujemy im swoje wsparcie oraz kompleksową opiekę, dbając o dobro i komfort, zarówno psychiczny, jak i fizyczny każdego naszego pacjenta.

Nasz Dom pomocy społecznej oferuje swoim podopiecznym:

  • usługi w zakresie potrzeb bytowych
  • usługi opiekuńcze
  • usługi wspomagające
  • usługi zdrowotne

Zapewniamy także rehabilitację, na którą składa się między innymi:

  • gimnastyka lecznicza
  • fizykoterapia
  • masaż leczniczy

Mieszkańcy zajmują pokoje jedno, dwu i trzy osobowe, wyposażone w pełny węzeł sanitarny. Czas wolny mieszkańcy spędzają według uznania, przebywając w ogrodzie przydomowym, uczestnicząc w zajęciach terapii zajęciowej, korzystając z możliwości wyjścia poza dom np. na zakupy, do pobliskiej katedry czy wyjeżdżając na zorganizowane wycieczki turystyczne. Mają też możliwość pójścia do mieszczącego się na terenie posesji, zabytkowego kościołka św. Aleksego.

Dom wolny jest od barier architektonicznych. Między innymi, dla pokonania poszczególnych pięter Dom został wyposażony w nowoczesną windę hydrauliczną. Placówka dysponuje także, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, mikrobusem marki Volkswagen typu Transporter.

Serdecznie zapraszamy do zamieszkania w naszym Domu.