Dom Pomocy Społecznej w Opolu

Dom Pomocy Społecznej w Opolu

prowadzony przez Siostry Franciszkanki Szpitalne

Przyjęcie

Informacje dotyczące przyjęcia mieszkańca.