Dom Pomocy Społecznej w Opolu

prowadzony przez Siostry Franciszkanki Szpitalne
Featured Image